مرور برچسب

داوری حقوقی

داوری حقوقی

کلمه داور به معنای صاحب داد است که در زمان بروز درگیری و اختلاف بین دو یا چند نفر جهت رفع دعوا، حکم می کند. به…
error: Content is protected !!