مراحل اخذ و دریافت پروانه ساختمان

0

اولین قدم برای ساخت و احداث یک ساختمان چیست؟

افرادی که قصد دارند ساختمانی را احداث کنند، اولین اقدام مهمی که باید انجام دهند و در واقع مجوز قانونی برای شروع به کار است، اخذ پروانه ساختمان از شهرداری می باشد.

بیشتر افرادی که به شهرداری مراجعه میکنند کسانی هستند که با کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری سروکار دارند. بخشی از این افراد کسانی هستند که بدون اخذ پروانه ساختمانی، اقدام به احداث ساختمان نموده اند. ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در خصوص پروانه ساختمان مقرر کرده است: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.»

در صورتی که مالک یک ساختمان، در بنای خود تخلف کند، به نسبت وضعیت اخذ پروانه در مورد او حکم میشود.

چرا که تخلفات ساختمانی دو حالت دارد؛ تخلفات مطابق ضوابط و تخلفات خلاف و خارج از ضوابط، درمورد تخلفات نوع اول یعنی مطابق با ضوابط حکم به این صورت است که ساختمان بدون اخذ پروانه ساخته شود و یا اینکه پروانه داشته باشد اما مازاد بر مشخصات پروانه ساخته شود، اما در هر دو حالت مقررات و ضوابط مصوب شهرداری رعایت شده باشد و مغایرتی وجود نداشته باشد، زیربنای بدون پروانه به دلیل عدم مغایرت، مطابق با ضوابط محسوب میشود و ساختمان مورد نظر بعد از رسیدگی و اخذ جرایم مقرر، قانونی محسوب خواهد شد.

در مورد حالت دوم یعنی ساخت و ساز خارج از ضوابط مصوب شهرداری هم باید گفت، زمانی که ساختمان احداثی کلا بدون پروانه باشد یا اینکه بیشتر از مقدار پروانه ساخت باشد و ساخت و ساز در آن مغایر ضوابط و مقررات باشد یا اینکه کاربری ساختمان نسبت با آنچه در مجوز ساخت قید شده، تغییر کرده باشد، این تخلفات خارج از ضوابط محسوب شده و پرونده آن، جهت تعیین تکلیف نهایی از سوی شهرداری منطقه به کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری اراجاع داده می شود.

مراحل اخذ پروانه ساختمان

مراحل اخذ پروانه ساختماندر صورتی که صاحب یک زمین تصمیم بگیرد ساختمانی را در ملک خویش احداث کند، اولین گام جهت انجام این کار، اخذ پروانه ساخت از شهرداری میباشد. کاری که باید قبل از شروع کار انجام شود و مالک زمان زیادی بعد از آن ندارد. وقتی پروانه ساختمانی اخذ شد، باید ساخت و ساز شروع شود. نمیتوان ساخت و ساز را خیلی به تعویق انداخت.

از آنجا که مجوز ساخت را شهرداری صادر میکند و شهرداری مسئول وظایفی چون زیباسازی شهری، کاهش اراضی رها، نوسازی بافتهای فرسوده، افزایش واحدهای مسکونی و کاهش تورم در بخش مسکن و .. را دارد. بنابراین وقتی مجوز صارد میکند، آن را رها نمیکند و مهلتی را برای آن در نظر میگیرد تا در این مدت ساخت و ساز شروع شود. پروانه ساخت مدت ۲ سال از تاریخ صدور آن معتبر است.

 جهت دریافت پروانه ساخت، باید این مراحل طی شود:

۱- در مرحله اول، مالک یا مالکان یا وکیل ایشان به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه میکنند و با ارائه مدارکی شامل اصل و کپی سند یا اسناد ملک، کارت ملی و برگه تسویه حساب عوارض نوسازی سالهای قبل و سال جاری، درخواست صدور پروانه ساخت را در دفاتر خدمات ثبت می کنند.

۲- پس از این اقدام، دفتر خدمات کارشناسی را برای بازدید و بررسی های لازم جهت وضعیت موجود ملک و تطبیق آن با سند ملک و شرایط ملک مانند ابعاد ملک، عرض خیابان، بنای موجود، موقعیت مجاورین را به محل ساختمان اعزام میکند.

۳- سپس بر مبنای بررسی و نظارت انجام شده به طی فرآیند اداری دستور نقشه ساخت صادر میشود و به مالک اعطاء می شود. دستور نقشه برگه ای است که در آن کروکی زمین و سطح اشغالی که مالک ساختمان می تواند در آن محدوده از ملک خود ساخت و ساز انجام دهد، مشخص شده است. دستور نقشه حاوی اطلاعاتی مانند مساحت ملک پس از اصلاح شهرداری، تعداد طبقات و سطح اشغال هر طبقه و .. میباشد.

۴- پس از آن نقشه ساخت برمبنای ضوابط شهرداری و دستور نقشه کشیده خواهد شد. در این مرحله با توجه به شرایط و نظر مالک و  مهندس ساختمان مشخص می شود که اسکلت ساختمان بتنی باشد یا فلزی و سپس محاسبات و ارزیابی سازه نیز انجام شده و نقشه کشیده میشود. نقشه تاسیسات نیز به همین ترتیب کشیده میشود.

۵-بعد از رفع ایرادات ضوابط و نهایی شدن نقشه، از سوی واحد صدور پروانه هر منطقه، عوارض تراکم بر اساس متراژ هر طبقه و نوع کاربری، محاسبه و تعیین میشود.

۶-بعد از اخذ تأییدیه پرداخت و تسویه عوارض از اداره درآمد شهرداری، نوبت به مرحله پیش ‌نویس پروانه ساخت میرسد.

۷-در مرحله بعد درخواست تعیین ناظر توسط وکیل در دفاتر خدمات ثبت میشود. سازمان نظام مهندسی شرکت یا شخص ناظر را به مالک معرفی مینماید و پس از عقد قرارداد با ناظر یا ناظرین، برگه‌ های سهمیه آن ‌ها به همراه قرارداد طرفین به دفتر خدمات الکترونیک جهت تکمیل مدارک تحویل داده میشود. برگه تعهد رعایت اصلاحی، تعهد اخذ تأییدیه نما و… نیز از جمله مدارک پیش‌ نویس است که باید توسط مالک تهیه شود.

در تهران در صورت سطح اشغال بیشتر از ۲۵۰۰ متر، لازم است نقشه ها به تایید سازمان نظام مهندسی برسد. بعد از تایید نقشه ها و مهر و امضاء به وسیله طراح، نقشه ها دوباره به دفتر خدمات الکترونیک ارسال خواهد شد و شهرداری پس از بررسی مورد و بر مبنای کاربری و تعداد طبقات ساختمان، فیش عوارض صادر خواهد کرد. پس از این مرحله و پرداخت فیش، شهرداری برای ملک مورد نظر پروانه ساختمان و برگه شروع به کار صادر خواهد کرد، مالک برای شروع به کار، مجدد به ناظر مراجعه می نماید و علاوه بر عقد قرار داد با ناظر، بایستی برگه شروع به کار را نیز به تایید و امضای او برساند.

همچنین اگر ساختمان دارای مجری ذی صلاح باشد، مجری نیز باید برگه شروع به کار را امضا نماید، در غیر این صورت مالک طبق تعهدی که تسلیم ناظر خواهد شد، باید شخصا و به صورت خویش فرما اجرای ساختمان و مسئولیت آن را برعهده بگیرد.

 ناظر و مجری، قبل از شروع به کار باید تمامی نقشه ها را بررسی نمایند و از محل ملک نیز بازدید نمایند و در صورت وجود مغایرت بین نقشه ها و یا بین نقشه ها با شرایط ملک ناظر یا مجری باید وضعیت را به طراح یا شهرداری اعلام نماید تا اصلاحات لازم روی نقشه ها اعمال شود.

همچنین ناظر باید وضعیت ملک و مجاوران ملک را از لحاظ ایمن بودن و خطر ریزش بررسی نماید و تمامی تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز حادثه در زمان تخریب بنا، گودبرداری و سایر مراحل ساخت و ساز پیش بینی نماید.

یکی از مهم ترین کارها پیش از شروع عملیات ساختمانی بیمه کردن ساختمان است. شهرداری نیز الزاماتی را برای شروع کار ساخت و ساز به مالک ابلاغ میکند مانند رنگ آمیزی مشخصی برای متمایز شدن ملک در حال تخریب و نوسازی از سایر ملک ها، ایمن سازی محل تردد عابرین و خودروها، نکاتی در مورد نحوه دپوی مصالح ناشی از تخریب یا مصالح خریداری شده.

نصب تابلویی که مشخصات پروژه در آن نوشته شده باشد؛ مشخصاتی شامل شماره پرونده شهرداری، متراژ ساختمان و تعداد طبقات، نام مهندس سازه و مجری آن. به دلیل مراحل طولانی و زمانبر اخذ پروانه ساخت و اقدامات اداری و اجرایی ساخت یک بنا، ساختمان سازی و اجرای نیاز به تجربه زیادی دارد بنابراین به کسی که برای اولین بار قصد احداث یک ساختمان را دارد توصیه میشود حتما در ادامه کار، از وجود یک مجری با تجربه استفاده شود.

۸- مدارک پیش ‌نویس پروانه که مالک باید تهیه نماید و به دفتر خدمات الکترونیک ارائه شود از جمله: نقشه ‌های سازه و تأسیسات برق و مکانیک به همراه برگه های سهمیه خدمات مهندسی که مهندسین محاسب مهر زده اند، قرارداد مالک و ناظر و برگه سهمیه ناظر، برگ تعهد رعایت اصلاحی، برگ تعهد تائید نما، فایلهای نقشه ها، چک لیست ‌های مربوطه مانند مبحث ۱۹، مبحث ۶ و بارگذاری، زلزله و…، برگه تأییدیه گزارش خاک و موارد  دیگر که بسته به پروژه‌های خاص ممکن است لازم شود.

۹- بعد از تائید نقشه ‌های مذکور در مورد قبل و دریافت تایید از دفتر خدمات و همچنین از رئیس صدور پروانه و معاون شهرسازی و معماری و نهایتا تأیید شهردار، پروانه به صورت سیستمی صادر و چاپ خواهد شد.

۱۰- زمان اعتبار پروانه ساختمان برای مالک ۲ سال از تاریخ صدور است و بعد از آن تا ۲ سال دیگر هم قابل تمدید است. مهلت پایان عملیات ساختمانی نیز بر طبق متراژ و تعداد طبقات مشخص میشود که تقریبا ۴ سال در نظر گرفته می شود.

لازم به ذکر است که مراحل فوق ممکن است بنا به شهر و زمان متفاوت باشد و این مراحل برای آشنایی کلی مطرح شدند.

دلایل اخذ پروانه ساختمان

اخذ پروانه ساختمان دلایل متعددی دارد که مهمترین آن عبارتند از:

-اطمینان از ساخت و ساز قانونی و مطابق مقررات فنی و شهرسازی مقرر در آیین نامه ها و ضوابط طرح جامع شهر.

– استفاده از تسهیلات بانکی

-بیمه تمام عوامل دخیل در ساخت وساز در صورت بروز حوادث ساختمانی

-جلوگیری از بروز حوادث ساختمانی برای ساختمانهای مجاور با حضور ناظران با ارائه راهنمایی های لازم

-صرفه جویی در هزینه های ساخت و ساز با استفاده از تجارب فنی و مهندسی ناظران.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!