مدیر ساختمان می تواند حق الزحمه بگیرد

0

مدیر ساختمان می‌تواند برای خدماتی که در امور مشترک ساختمان ارائه می‌کند، حق الزحمه بگیرد.

هزینه‌های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران در ساختمان مطابق بند ۲ ماده ۲۵ آیین‎نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها در زمره هزینه‌های مشترک قرار گرفته است؛ لذا در صورت توافق شرکای ساختمان بر تعلق حق‌الزحمه به مدیر یا مدیران، شرکای ساختمان مطابق ماده ۲۳ آیین‎نامه مذکور موظفند در پرداخت هزینه‌های مستمر و هزینه‎هایی که برای حفظ و نگهداری قسمت‌های مشترک بنا مصرف میشود، طبق مقررات زیر مشارکت کنند:

در صورتی که مالکان ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های مشترک پیش‎بینی نکرده باشند، سهم هر یک از مالکان یا استفاده‏کنندگان از هزینه‌های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد، از قبیل آب، گازو‌ئیل، اسفالت پشت بام و … به ترتیب مقرر در ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌هاست.

دیگر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد، از قبیل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تاسیسات، باغبان، تزئینات قسمت‌های مشترک و … به طور مساو‌ی بین مالکان یا استفاده‎کنندگان تقسیم می‌شودد.

تعیین سهم هر یک از مالکان یا استفاده‏‎کنندگان با مدیر یا مدیران است. اما هر یک از شرکای ساختمان که در مورد سهمیه با میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد، می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را مطرح کند.

در صورت رسیدگی نشدن یا رد اعتراض، شریک ساختمان می‌تواند به مراجع صلاحیت‎دار قضایی مراجعه کند.

منبع: روزنامه حمایت

درصورت تمایل به اخبار حقوقی مراجعه فرمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!