رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده به خواسته اعمال سهمیه ایثارگری

0

شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده ای به خواسته «اعمال سهمیه ایثارگری» رای به نفع شاکی صادر کرد.
در این پرونده، بنیاد شهید با توجه به اینکه شاکی، جانباز ۴۰ درصد و در شرایط از کارافتادگی کلی بوده و نیز از طریق سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، حقوق بازنشستگی دریافت می‌دارد او را واجد وصف «بیکار» ندانسته و درخواست اعمال سهمیه ایثارگری شاکی را برای شرکت در آزمون استخدامی تایید نکرده بود.
با این وجود، شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را در این قسمت وارد دانسته و چنین استدلال کرد که تسهیلات استخدامی ایثارگران شامل افراد بیکار می‌شود و در مورد شاکی نیز دلیلی که بر اشتغال وی دلالت کند وجود ندارد.
متن کامل گردش‌کار و رای این پرونده که روز ۲۸ مهر ۱۳۹۹ صادر شده و قابل تجدیدنظرخواهی نیز هست، به شرح زیر است:
طرف شکایت: بنیاد شهید و امور ایثارگران
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به نتیجه آزمون، و اعمال سهمیه ایثارگری
گردش کار: شاکی در تاریخ ۱۵/۰۷/۹۸ دادخواستی مبنی بر خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت، به این شعبه ارجاع شده است. مدیرکل امور حقوقی بنیاد شهید در پاسخ به دعوی مطروحه بیان داشته است: « … اولاً نامبرده در حال حاضر جانباز ۴۰% و ازکارافتادگی کلی بوده و از طریق سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح (ساتا) بابت جانبازی حقوق وظیفه یا حالت اشتغال دریافت نموده که با این وصف از شمول افراد بیکار خارج می‌باشد. ثانیاً هیئت تخصصی استخدامی دیوان در پرونده کلاسه ۹۷/۸۷۴ موضوع شکایت آقای به رام نریمانی قراچه با خواسته ابطال نظریه شماره ۱۴۵۵۱۶۵ مورخ ۹۶/۷/۲۵ معاون حقوقی و نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰ طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۹ رأی به عدم ابطال مصوبه مذکور صادر و به‌صراحت اعلام داشته که جانبازان از کارافتاده کلی و مشمولین حالت اشتغال که به علت عدم امکان ارائه خدمت با استفاده از تسهیلات قانون حالت اشتغال بازنشسته شده‌اند، از شمول قوانین مربوطه در خصوص اعاده به خدمت (و به‌ طریق ‌اولی استخدام) خارج می‌باشند. ثالثاً به استناد بند (هـ) ماده (۲) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و همچنین بند (ج) ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال، مرجع صالح برای تشخیص ازکارافتادگی کلی، کمیسیون پزشکی این نهاد می‌باشد که با توجه به معاینات صورت گرفته ازکارافتادگی کلی شاکی مورد تأیید قرار گرفته بنابراین با توجه به ازکارافتادگی ایشان (غیر قادر به کار) واجد شرایط بهره‌مندی از تسهیلات قانون (استخدام) نمی‌باشد. رابعاً بند (ز) ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، در تبیین شرایط عمومی استخدام و خدمت در دستگاه‌های اجرائی مقرر داشته “داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانانی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند …” لذا با توجه به مطالب مطرح شده در بند قبلی و ازکارافتادگی کلی شاکی، نامبرده شرایط اعاده به خدمت را ندارند. با عنایت به‌مراتب فوق، اقدام بنیاد صحیح و بر اساس موازین قانونی صورت گرفته و شکایت شاکی نیز فاقد وجاهت قانونی بوده لذا رد دادخواست مشارالیه از آن مرجع محترم مورد استدعاست». اینک به تاریخ فوق در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه سی و دوم دیوان عدالت اداری به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و پرونده شماره فوق تحت نظر قرار دارد. با بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال، به شرح آتی مبادرت به اصدار رأی می‌گردد:

رأی شعبه

در خصوص «اعمال سهمیه ایثارگری»: با عنایت به این‌که؛ تسهیلات استخدامی ایثارگران (ازجمله جانبازان بیست‌وپنج درصد و بالاتر؛ موضوع ماده “۲۱” قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران) ، ناظر به مشمولین فاقد شغل (به تعبیری؛ بیکار) می‌باشد و دلیلی که از اشتغال شاکی حکایت کند، اقامه نگردیده است بنابراین شکایت مطروحه از این حیث، موجه تشخیص و با استناد به مقرره یادشده و ایضاً منطوق ماده (۱۱) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد.
در خصوص «اعتراض به نتیجه آزمون»: با توجه به این‌که؛ آزمون‌های استخدامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و یا دستگاه‌های اجرائی برگزار و اجرا می‌گردد و وظیفه بنیاد شهید و امور ایثارگران صرفاً معرفی افراد مشمول جهت بهره‌مندی از تسهیلات استخدامی می‌باشد و بیش از آن تکلیفی متوجه او نیست بنابراین با استناد به بند (پ) ماده (۵۳) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت از این حیث، صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره فوق ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
– دادرس شعبه                   دیوان عدالت اداری

منبع: اختبار

درصورت تمایل به اخبار حقوقی مراجعه فرمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!