استفاده اهل آپارتمان ازقسمتهای مشاعی ساختمان

0

بر اساس قانون استفاده از قسمت‌های مشاعی حیاط باید بر اساس ضوابط خاص صورت گیرد.

ساختمان از اجزای متعدد تشکیل شده و به قسمت‌های مختلفی تقسیم شده است و بر اساس قانون تمام اعضای ساختمان و مالکان طبقات مختلف می‌توانند از قسمت‌های مشاعی ساختمان استفاده کنند.

اما گاهی اوقات استفاده از تمام قسمت‌های ساختمان برای همه اعضاء امکان پذیر نیز به طور کلی آن قسمت‌ها مشاع نامیده نمی‌شوند.

گاهی اوقات حیاط ساختمان تنها از یک طبقه امکان تردد دارد و برای ورود به حیاط باید از داخل خانه یکی از اعضا عبور کرد که در این صورت حیاط مشاعی محسوب نمی‌شود.

اما ممکن است در دعوایی که میان اعضای یک ساختمان به وقوع می‌پیوندد و یکی از آن‌ها ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکان طبقات فوقانی در مورد حیاط مشاعی که خود امکان دسترسی به آن راندارند، نسبت به مالکی که منحصرا دسترسی به حیاط مذکور را دارد مطرح کنند.

در صورت مطرح شدن چنین دعوایی تصرف عدوانی برای فردی که حیات از خانه عمومی گذرد مصداق نخواهد داشت، زیرا عدم استفاده مالک یا مالکان از حیاط مشاعی مستند توسط مالک طبقه اول انجام نشده و به دلیل مهندسی و نقشه ساختمان این اتفاق رخ داده است و  قانون در اینجا دخیل نیست.

منبع: باشگاه خبرنگاران

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!