وظایف شهرداری

0

تعریف شهرداری

شهرداری این طور تعریف می شود: ناحیه ای که در آن یک انجمن شهری صلاحیت اعمال قدرت سیاسی را دارد و خدمات دولتی محلی از قبیل خدمات شهرسازی، عمرانی، فاضلاب شهری، خدمات حمل و نق، ترافیک، آتش نشانی و مانند آن را به عموم شهروندان ارائه می دهد. تعریف کلی شهرداری در ایران این است: سازمان عمومی، غیر انتفاعی، غیر دولتی و مستقل است که برای اداره تاسیسات عمومی و اجرای نظامات شهری و تامین نیازهای شهری به موجب قانون و با مجوز دولت تشکیل شده و هزینه خدماتی را که به آن واگذار شده به نحو منطقی و عادلانه بین شهروندان و استفاده کنندگان از خدمات تقسیم و دریافت می کند. طبق ماده ۳ قانون شهرداری، شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد.

به نظر عموم مردم ایران شهرداری یک نهاد خدماتی است که خدمات شهری ارائه می دهد و هزینه آن را دریافت می کند که این موضوع، جایگاه آن را به سطح پایینی تنزل داده است.

سال ۱۲۸۶ شمسی در ایران نخستین قانون شهرداری به نام قانون بلدیه تصویب شد. چندین بار تا سال ۱۳۳۴، اصلاحاتی بر این قانون انجام شد و این قانون به عنوان آخرین قانون، مورد استناد قرار گرفت. طبق قانون ۱۳۳۴، شهرداری مسئولیت تمامی امور شهری اعم از آموزش، بهداشت، آب، برق و … را بر عهده داشت. تدریجا بخش هایی از وظایف مندرج در این قانون از شهرداری گرفته شد و به نهادهای دیگر واگذار شد.

وظایف شهرداری

در تمام کشورها، شهرداری ها وظایف متنوع و متعددی دارند. در ایران اما وظایف و اختیارات شهرداری ها محدود به مواردی خاص شده. بر این اساس می توان وظایف شهرداری ها را به پنج گروه تقسیم کرد:

۱-وظایف عمرانی:

وظایف عمرانی شامل فعالیت هایی مانند احداث و ایجاد خیابان ها، معابر، میادین، اظهار نظر نسبت به طرح های جامع و هادی شهری و در مورد نقشه های تفکیکی شهرها، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، الزام به پذیرش نقشه ساختمانی از اعضاء سازمان نظام مهندسی و سایر وظایف عمرانی از این دست.

۲-وظایف خدماتی:

وظایف خدماتی شامل ایجاد تاسیسات عمومی، پاکسازی، حفظ و همسطح سازی معابر و مجراهای آب در شهر، تعیین مکان های مخصوص تخلیه زباله، نخاله و فضولات ساختمانی، تعیین، ایجاد و احداث غسالخانه و آرامگاه، جلوگیری از وسای آلوده کننده و پیشگیری از آلودگی محیط زیستی، حفظ و تعمیر تونل های شهری و سایر فعالیت های خدماتی.

۳-وظایف نظارتی و حفاظتی:

وظایف نظارتی و حفاظتی شامل فعالیت هایی مانند صدور پروانه ساختمان، اجراء آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، نظارت بر بناهای شهری، پیشگیری از بروز تخلفات ساختمانی، حفظ اموال و دارایی های شهر، طرح دعوی علیه اشخاص در صورت لزوم و دفاع از شهرداری در مقابل دعاوی اشخاص، حفظ فضای سبز و سایر وظایف نظارتی و حفاظتی در جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حفاظت شهر.

۴-وظایف رفاهی:

وظایف رفاهی همانظور که از نام آن نیز بر می آید انجام اموری در جهت رفاه امور شهروندان در شهر است مانند احداث بناها و اماکن لازم شهری همچون ایجاد و تجهیز بوستان ها، ساخت سرویس های بهداشتی، کشتارگاه، رفع مزاحمت های ساختمانی، جلوگیری از سد معابر در سطح شهر و سایر امکانات رفاهی لازم در شهر است.

۵-مدیریت منابع:

از وظایف دیگر شهرداری مدیریت منابع است. منابعی از قبیل بودجه شهرداری، دریافت عوارض نا طبق قوانین، ترتیب ممیزی و وصول آن، دریافت سایر عوارض شهرداری و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان ها و به طور کلی تنظیم دخل و خرج شهر است.

کمیسیون های شهرداری

با توجه به وظایفی که برای شهرداری بیان شد و داشتن اختیارات قانونی جهت حفظ حقوق متقابل شهرداری و شهروندان، شهرداری ۴ کمیسیون مهم جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات وجود دارد که عبارتند از:

۱-کمیسیون مندرج در ماده ۸ قانون نوسازی

 اعتراضات در مورد ممیزی در اختلاف مساحت زمین و بنا و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات آن با مقررات موضوع ماده ۴  در شهرهای مشمول ماده ۲ شهرداری و رسیدگی به شکایات در زمینه ارزیابی املاک و حقوق کسب و در زمینه اجرای طرح نوسازی، اصلاح و توسعه معابر در شهرداری ها در کمیسیونی سه نفره که یک نفر آن از جانب انجمن شهر و یک نفر از جانب رئیس دادگاه شهر و یک نفر از سوی وزارت کشور تعیین می شود. تصمیم اکثریت، قطعی و لازم الاجراء است و بررسی سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون تنها در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری است.

۲- کمیسیون ماده ۷۷

در این کمیسیون رفع هر اختلافی بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع داده می شود. همچنین مطالباتی که این کمیسیون تشخیص دهد طبق مقررات اسناد لازم الاجرا از طریق اداره ثبت قابل دریافت است و اجرای ثبت موظف است به صدور اجراییه و وصول بدهی های شهرداری اقدام نماید.

۳- کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری

از وظایف این کمیسیون، ممانعت از ایجاد کلیه اماکنی است که سبب مزاحمت برای ساکنان شهر می شود یا مخالف اصول بهداشتی است و شهرداری مکلف است کلا از تمام مشاغل و اماکنی که موجب ایجاد مزاحمت، سر و صدا یا تولید دود، عفونت یا تجمع حشرات و جانوران می شود جلوگیری نماید و در تخریب اماکنی که غیر بهداشتی است با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسایل نقلیه از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید.

۴- کمیسیون ماده ۱۰۰

کمیسیون ماده ۱۰۰ که از کمیسیون های مهم شهرداری است به این موضوع می پردازد که مالکین اراضی و املاک در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از انجام هر فعالیت عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساخت و ساز از شهرداری پروانه ساخت دریافت کنند. به همین سبب است که شهرداری می تواند به وسیله ماموران خود از فعالیت های ساختمانی بدون داشتن پروانه ساختمانی و یا بدون رعایت مفاد جلوگیری کند. طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ شهرداری، در مواردی که از نظر اصول فنی، شهرسازی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بنا، ضروری باشد یا اینکه بنا بدون پروانه شهرداری احداث شده باشد به درخواست شهرداری موضوع در کمیسیون هایی متشکل از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن طرح و بررسی می شود. کمیسیون بعد از وصول پرونده به ذینفع اعلام می کند که طی ۱۰ روز توضیحات خود را به صورت کتبی ارسال کند بعد از انقضاء این مدت کمیسیون باید در مورد موضوع با حضور نماینده شهرداری که تنها برای ادای توضیح حضور پیدا می کند و حق رای ندارد طی مدت یک ماه تصمیم مناسب و مقتضی را اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون داشتن پروانه جلوگیری کند و یا در صورت خلاف مفاد پروانه بودن فعالیت، شهرداری در این موارد باید حداکثر تا یک هفته، موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کند، در غیر این صورت کمیسیون به درخواست ذینفع رسیدگی می کند.

اگر تصمیم کمیسیون بر قلع همه یا بخشی از بنا باشد مهلت مناسبی برای این کار تعیین می کند که نباید از ۲ ماه، بیشتر باشد.

شهرداری باید تصمیم بر قلع را به مالک بنا ابلاغ کند. اگر مالک در مهلت قانونی اقدام به قلع بنا نکند شهرداری اقدام می کند و هزینه آن طبق مقررات از مالک بنا دریافت می شود.

موارد بیان شده مختصری بود از وظایف و خدمات شهرداری ها در ایران که شهروندان می توانند برای اطلاع دقیق تر و بیشتر از وظایف و خدمات شهرداری هر شهری به سامانه های الکترونیک موجود مراجعه کنند و حتی از امکان اعتراضات و ثبت نظرات خود در مورد مسائل شهری به صورت غیر حضوری بهره مند شوند. 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!