طلاق

وکیل طلاق

عامل اصلی و مهمی که باعث جدایی و در نهایت طلاق زن و شوهر میشود عدم شناخت کافی افراد نسبت به یکدیگر و عدم آگاهی از رفتار و شخصیت فرد و انتخاب اشتباه شریک زندگی آینده می باشد.

زوجی که به تازگی ازدواج می کنند مشکلات زیادی بر سر راه خود دارند و باید با صبوری و گذشت این مشکلات را از میان برداشته اما بیشتر اوقات زوج به دلیل نداشتن تفاهم و صبوری سعی در درست کردن شرایط نکرده و عدم گفت و گوی مناسب و دخالت های خانواده ها مشکلات را دو برابر کرده مخصوصا در مورد افرادی که به خانواده هایشان وابستگی زیادی داشته و اجازه دخالت در زندگی زن و شوهری را می دهند که این دخالت های بی مورد از جانب خانواده نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه شرایط را بدتر خواهد کرد و در نهایت تمام این مشکلات باعث طلاق و جدایی زن و شوهر از یکدیگر می شود.

طلاق دو نوع دارد:

طلاق رجعی

طلاق بائن

که طلاق بائن خود دارای دو نوع می باشد:

طلاق خلع

طلاق مبارات

طلاق توافقی چیست ؟

طلاق توافقی یعنی اینکه زن و شوهر به درجه از اختلاف میرسند که هردو خواستار طلاق شده اند.

طلاق توافقی ماهیتاً مبارات (یعنی کراهت طرفین ) است که معمولاً قضات دادگستری در آرایی صادره این نوع از طلاق را خلع تلقی می کنند که از انواع طلاق بائن است .

در مورد علل طلاق توافقی نظرات مختلفی وجود دارد: برخی نبوده مشاوره های قبل از ازدواج و ازدواج های بدون مشورت را عامل اصلی مشکلات و نتیجتاً طلاق توافقی می دانند برخی شرایط کنونی جامعه و ضعیف شدن اعتقادات مردم را در ایجاد مشکلات خانوادگی زوجین و در نهایت توافق طرفین به طلاق می‌دانند و معتقدند شرایط بد اقتصادی مردم و بالا رفتن توقعات زنان و ناتوانی مردان در برطرف کردن این توقعات عامل بسیاری از طلاق ها به خصوص طلاق توافقی است .

در انجام مراحل طلاق توافقی زوجین باید تکلیف مهریه ،جهیزیه ،نفقه زوجه، اطفال و حمل و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت و حضانت و نگهداری اطفال را مشخص کرده و به توافق برسد.

اقدامات اولیه طلاق توافقی

در صورتی که طلاق به صورت توافقی باشد ازاولین اقدامات اولیه طلاق که باید انجام شود مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک برای تنظیم دادخواست طلاق می باشد.

و در نهایت توافق در مورد مهریه و نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند بعد از طلاق می باشد.

داشتن وکیل طلاق برای آسان تر شدن اقدامات اولیه طلاق توافقی به دلیل نداشتن اطلاعات کافی به شما کمک شایانی میکند.

جهیزیه در طلاق توافقی

جهیزیه اسباب و لوازمی است که متعلق به زن بوده و شوهر تنها نسبت به این اموال اذن در استفاده دارد لذاهر زمانی که زن بخواهد می‌تواند این موارد را به دیگری منتقل کند. در دعوی استرداد جهیزیه زن باید اثبات کند که دقیقا چه وسایلی متعلق به وی است از طریق فاکتور خرید، شهادت شهود یا هر طریق قانونی دیگر که ممکن باشد تا قاضی مستند به این دلایل نسبت به استرداد این اموال بر علیه مرد حکم صادر نماید .در طلاق توافقی ممکن است جهیزیه به مرد داده شود و زن حق بردن جهیزیه را نداشته باشد.

نفقه در طلاق توافقی

در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.در طلاق توافقی که از جمله طلاق بائن زن در زمان عده حق نفقه نخواهد داشت در نکاح منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد.

نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالماقرب در صورت نبودن پدر و جد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است و همچنین در صورتی که زن حامل باشد نفقه زن تا زمان وضع حمل برعهده شوهراست، در طلاق توافقی نسبت به این امور بایستی تعیین تکلیف شود.

اجرت المثل در طلاق توافقی

بعضی از کارهای شرعی بر عهده زن نیست در صورتی که زن کارهایی را که عرفا بر عهده او نیست به دستور و اذن مرد انجام دهد و قصد تبرع نداشته باشد .

به این معنا که این امور را مجانی انجام نداده باشد و از آن برای انجام این کار اجرتی در نظر گرفته شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زن را به طور دقیق محاسبه نموده  و به پرداخت آن حکم می نماید.

در طلاق توافقی نسبت به این امر نیز تعیین تکلیف شده و معمولاً زن برای گرفتن حق طلاق جهت طلاق توافقی به نفع مرد از آن می گذرد.

حضانت فرزندان در طلاق توافقی

نگهداری و حضانت فرزندان هم حق و هم تکلیف ابوین است برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند ما در تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود در طلاق توافقی نسبت به همه این امور باید تعیین تکلیف شود در صورتی که یکی از زوجین فوت کند حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود.

هیچ یک  از پدر و مادر نمی تواند در مدتی که حضانت طفل بر عهده اوست از نگهداری او امتناع کند در صورت امتناع کسی که حضانت برعهده ی اوست طرف دیگری می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه باید نگهداری طفل را به هر یک از زوجین که حضانت بر عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

زمانی که زوجین تصمیم به طلاق توافقی می‌گیرند معمولاً زن از شوهر می خواهد در قبال بخشش مهریه حضانت اطفال را به او واگذار کند ولی بایستی گفته شود که حضانت اطفال جزو قوانین امری بوده و توافق بر خلاف آن از درجه اعتبار ساقط است هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای بستگان طفل یا به تقاضای قیم در صورتی که پدر فوت شده باشد یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی باشد اتخاذ کند.

دادخواست طلاق

شرایط دادخواست طلاق (ماده ۶۱ و ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی)

 • باید روی برگه های خاص نوشته شود
 • باید حتما به زبان فارسی نوشته شود
 • اقامتگاه خوانده و مشخصات باید به صورت دقیق مشخص شود.
 • در دادخواست طلاق نامه عنوان قیومت یا وصی یا متولی باید به صورت دقیق و واضح ذکر شود.
 • امضاء و یا اثر انگشت کسی که دادخواست را می دهد حتما باید ثبت شود.
 • باید به صورت کامل خواسته و بهای آن مشخص شود
 • در برگه دادخواست باید تعهدات و جهات کامل ذکر شود
 • باید درخواست خواهان از دادگاه واضح و مشخص باشد
 • تمبر باید ابطال گردد

دادخواست طلاق چند نوع است که عبارت است از:

 • دادخواست اصلی نخستین: خواهان در این دادخواست درخواست خود را به دادگاه همراه با ادله ارائه می دهد و از دادگاه خواستار بررسی و صدور رای می باشد.
 • دادخواست اصلی شکایت: دلیل تنظیم این دادخواست شکایت از آرا می باشد که در برابر دادخواست نخست تنظیم می شود.

اخطار به جهت رفع نقص در دو صورت صادر می شود:

 • در صورتی که مطابق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بند های آن (۲،۳،۴،۵،۶) عمل نشود.
 • در صورتی که تمبر مالیاتی که باید به دادخواست طلاق و پیوست های آن الصاق شود مطابق با قانون الصاق نشده باشد.

با رفع نقص هایی که گفته شد دادخواست طلاق مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

طلاق از طرف مرد چقدر طول میکشه ؟

دادخواست طلاق از طرف مرد

مرد به دلیل داشتن حق طلاق هر زمانی که بخواهد میتواند برای طلاق همسرش اقدام نماید اما درخواست طلاق نباید به گونه ای باشد که حق و حقوق زن را ضایع کند .

مرد باید حق و حقوق زن از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل را مشخص و پرداخت نماید.

نکته مهمی که باید بدان اشاره شود این است که اگر زن رفتاری بدی نداشته باشد و با این حال مرد درخواست طلاق کرده باشد طبق دستور دادگاه باید نصف اموال زوج که بعد از عقد نکاح بدست آورده است را به زن پرداخت نماید.

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

در این صورت مرد بایستی با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی دادخواست طلاق خود را ثبت نماید دفاتر خدمات قضایی در صورتی مدارک زوج را جهت درخواست طلاق کامل باشد دادخواست طلاق را به مرجع صالح قضایی ارجاع میدهند تا مراحل بعدی طی شود .

طلاق از طرف زن چقدر طول میکشه ؟

دادخواست طلاق از طرف زن

حق طلاق همیشه با مرد خواهد بود مگر در مواردی خاص که این موارد عبارت اند از:

 • در صورتی که حق طلاق را قانون به زن داده باشد که منظور همان شرایط ۱۲ گانه ضمن عقد می باشد.
 • در صورتی که زن طی عقد لازمی یا به صورت شرط ضمن عقد، وکالت بلاعزل برای طلاق داشته باشد.
 • گفتیم که مطابق قانون حق طلاق با مرد است مگر اینکه شرایط قانونی مهیا شود تا زن بتواند درخواست طلاق نماید. زن میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۰۳۹ و ۱۱۱۹ و ۱۲۶۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
 • در این موارد که طلاق به درخواست زن است دادگاه حکم طلاق صادر می نماید .
 • این حکم علاوه بر قابل تجدید نظر بودن ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز می باشد.
 • لذا در این نوع از طلاق حدود ۶ ماه تا یک سال به پروسه دادرسی اضافه می شود.

مهریه در طلاق 

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح و ازدواج هدیه یا حقوقی را به همسرش تقدیم می کند که در اصطلاح مهریه (صداق) نامیده می‌شود این مال که از طرف مرد به زن داده می‌شود امروز با هدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن در طلاق توافقی و حقوقی است که زن بتواند با آن زندگی خود را بعد از جدایی از مرد ادامه دهد زنی که بعد از طلاق تنها در این دنیا رها شده باید پشتیبانی داشته باشد که بتوانند مخارج زندگی خود را تامین کند. زن  به محض انعقاد عقد ازدواج در صورتی که مهر او حال یا عندالمطالبه باشد می تواند هر نوع تصرفی را که می‌خواهد در آن بنماید به عبارتی به مجرد عقد زن طلبکار است و می‌تواند این را از شوهر مطالبه کند و به دلیل اینکه سند ازدواج یک سند رسمی است زن می‌تواند طرح دعوا نموده و ظرف مدت یک هفته به موجب تامین خواسته معادل مهر از اموال شوهر توقیف نماید و در طلاق توافقی چون حق طلاق با مرد است معمولاً زنان با بخشش مهریه حق طلاق از شوهر گرفته و از مزایای مهر که در واقع به عنوان یک پشتوانه برای زن محسوب می شود بهره می‌برند.

زن تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده حق حبس دارد یعنی اینکه می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند البته این در صورتی است که مهرحال یا عندالمطالبه باشد و در این صورت مرد بایستی نفقه زن را پرداخت نماید لازم به ذکر است اگر زن قبل از اخذ به اختیار خود به ایفای وظایف که در مقابل شوهر دارد عمل نماید (تمکین اعم ازعام یا خاص) دیگر نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند این امتیاز برای زن در صورتی که طلاق توافقی باشد وجود ندارد چرا که در طلاق توافقی زن مهر خود را بخشیده و دیگر حق حبس ندارد .

مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه در طلاق

معنای مهریه عندالاستطاعه از نام آن مشخص است یعنی هرگاه زوجه پرداخت مهریه را درخواست نماید، این پرداخت از سوی مرد مشروط به داشتن استطاعت مالی کافی او میباشد و اصل بر این است که مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه بصورت یکجا را ندارد و اگر زوجه ادعایی برخلاف آن دارد باید توانایی مالی مرد را برای دریافت یکباره مهریه و یا گرفتن حکم جلب، به اثبات برساند، لذا اگر استطاعت مالی مرد احراز نشود، با ادعای مرد بر عدم توانایی مالی دادگاه مهریه را با توجه به توان مالی مرد تقسیط مینماید.

اما در مهریه عندالمطالبه که به معنای پرداخت تمام و کمال با درخواست زوجه میباشد، اصل بر توانایی مالی پرداخت تمام مهریه از سوی مرد میباشد مگر آنکه ادعایی برخلاف آن بکند و بتواند عدم توانایی مالی خود را ثابت نماید تا دادگاه مهریه را تقسیط نماید و حبس هم از او برداشته شود. مهریه عندالمطالبه باشد حتی اگر ۱۰۰۰ سکه هم باشد مرد باید آن را کاملا به زن پرداخت نماید و در غیر این صورت جلب میشود

گاهی مرد مال و اموالی دارد که زن به تنهایی قادر به معرفی و توقیف این اموال نیست. لذا زن میتواند وکیل بگیرد و به دلیل آشنایی وکیل با قوانین و ادارات مختلف میتوانند سریعا اموال مرد را شناسایی و آنها توقیف نماید.

حتی زن میتواند بعد از صدور حکم محکومیت مرد به پرداخت نفقه، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را هم از مرد مطالبه و دریافت کند.

در واقع مهمترین تفاوت مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه در بار اثباتی توانایی و یا عدم توانایی مالی زوج در پرداخت تمام مهریه بصورت یک دفعه است. حتی این امکان وجود دارد که بخشی از مهریه بصورت عندالمطالبه و بخشی دیگر بصورت عندالاستطاعه مقرر شود.

مهریه تا ۱۱۰ سکه یا معادل آن

طبق قانون جدید مهریه، در مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه و یا معادل آن، بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اصل بر این است که زوج توانایی پرداخت مهریه را دارد، مگر آنکه بتواند عدم توانایی خود را اثبات کند که در اینصورت باید تعداد ۱۱۰ سکه را اقساطی و به ترتیب و مقداری که دادگاه معین میکند، بپردازد و اگر بازهم نپردازد، مطابق با شرایط مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، زن میتواند حکم جلب مرد را از دادگاه بگیرد و همچنین مرد به حبس محکوم میشود و این حبس تا زمانی که یکی از شرایط زیر احراز شود، ادامه دارد:

۱-زوجه به آزادی زوج رضایت دهد

۲-زوج بتواند مطابق با شرایط مندرج در قانون، اعسار خود را ثابت نماید

۳- زوج و یا شخصی از سوی او مهریه را پرداخت نماید (چه کل مهریه و چه اقساط آن)

مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه بهار آزادی

در جایی که مهریه زوجه بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، مطابق با قانون، برای اجبار مرد به پرداخت آن باید توانایی مالی مرد محرز گردد و اصل بر عدم مرد توانایی مرد بر بیشتر از ۱۱۰ سکه و یا معادل آن است و زوجه برای رسیدن به مهریه بیشتر از این مقدار باید توانایی مالی زوج را ثابت نماید. همچنین در وصول مهریه بیش از ۱۱۰ سکه، زن نمیتواند حکم حبس شوهرش را از دادگاه درخواست کند و دستور جلب زوج نیز صادر نمیشود. وکیل مهریه با توجه به اینکه با قوانین و راهکارهای آن آشنایی دارد میتواند در تسریع روند دادگاه بسیار مؤثر باشد.

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت و از پرداخت آن امتناع کرد، زوجه مهریه را شخصا یا توسط وکیل مهریه به اجرا میگذارد. چنانچه ظرف مدت ده روز زن مالی از دارای شوهر معرفی کند، فورا نسبت به توقیف آن اقدام میشود، اگر دارایی زوج فقط حقوق او باشد، تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق میگیرد، تا زمانی که مهریه کاملا پرداخت شود، مرد ممنوع الخروج است اما اگر مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را میفروشد و مهریه داده میشود.

وکیل برای طلاق 

برای اعطای وکالت به وکیل زن یا مرد باید برای انجام کار مطمئن و مصمم باشند و مدارک خود را تکمیل و کامل به وکیل تحویل داده و شرایط را کاملا واضح برای وکیل توضیح داده تا وکیل بر پایه توضیحات و شرایط اقدامات اولیه طلاق را انجام دهد.

وکیل تمامی اقدامات اولیه طلاق که لازم است را انجام داده و در نهایت صیغه طلاق جاری می شود و در شناسنامه ثبت خواهد شد . توجه داشته باشید که ثبت طلاق در شناسنامه زمانی ثبت خواهد شد که وکیل زن یا مرد حضور داشته باشد.

با تحویل مدارک به زوجین طلاق انجام شده و کار وکیل به پایان می رسد.

مدارکی که باید به وکیل تحویل داده شود:

 • اصل سند ازدواج
 • در صورتی که دسترسی به اصل سند ازدواج نباشد باید از دفترخانه ای که عقد نکاح در آنجا منعقد شده است یک رونوشت سند ازدواج دریافت شود.
 • اصل شناسنامه
 • کپی کارت ملی 

 بهترین مزیت داشتن وکیل برای طلاق 

 • – زن و مرد از حق و حقوق خود اطلاع پیدا کرده
 • – طلاق در زمان کمتری انجام میپذیرد
 • – با حضور وکیل طلاق در دادگاه دیگر نیازی به حضور زن و شوهر در تمام مراحل طلاق نیست و زن و شوهر فقط باید در جلسات مشاورحضور داشته باشند
 • – وکیل تمام توافقات زن و شوهر را صورت جلسه و مطابق آن حکم صادر می نماید
 • -وکیل می تواند بدون حضور زن و مرد صیغه طلاق را اجرا کند.

جهت معرفی وکیل طلاق یا مشاوره حقوقی دعاوی مربوط به طلاق با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۲۳۳۹۰۱۵

مقالات مرتبط با طلاق

error: Content is protected !!