مواردی که زن می تواند درخواست طلاق کند

0

طرفین عقد می‎توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند.زن میتواند در صورت وقوع موارد زیر طلاق بگیرد:

در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت و نیز در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه؛ در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد و نیز در صورتی که شوهر ۴ سال تمام مفقودالاثر شود و حکم موت فرضی در مورد او صادر شده باشد، زن می‎تواند درخواست طلاق کند.

مورد بعدی، در خواست صدور حکم با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که به موجب ماده یادشده، طرفین عقد می‎توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر ‌(عقدی که با اراده یک طرف قابل انحلال نیست) مطرح کنند. مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری کند که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد تا پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی طلاق ، خود را مطلقه سازد.

منبع: روزنامه حمایت

برای کسب اطلاعات بیشتر اخبار حقوقی مارا مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!