تصویبنامه اصلاح بند ۷ شماره ۵۴۰۵۷/ت ۵۳۰ه

0

اصلاح بند ۷ تصویبنامه سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت وسازمانها وشرکتهای دولتی

شماره ۵۴۰۵۷/ت ۵۳۰ه – ۱۲/۱۲/۱۳۷۱
وزارت امور اقتصادی ودارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۵/۱۲/۱۳۷۱ باعنایت به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۴۴۵ ه-ب مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۰)تصویب نمود :
عبارت باتصویب مراجع مربوط در سطراول بند(۷)تصویبنامه شماره ۵۲۸۳/ت ۱۰۹ ه مورخ ۲۹/۳/۱۳۷۰ به وفق قوانین تغییر می یابد .
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع قانون:تصویب نامه                                      شماره انتشار:۱۳۹۹۶

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۱۲/۰۵                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۷۲/۰۱/۰۹

دستگاه اجرایی:                                                       موضوع:مالیات تعاون ملی
سند تجاری

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!